Podpisem nájemní smlouvy nekončíme.

Víme, že podpisem nájemní smlouvy Vaše agenda pronajímatele nekončí. Proto jsme vyvinuli efektivní koncept služby, která Vám šetří čas, starosti – a zejména peníze, protože s námi inkasujete nejvyšší tržní nájemné.

Proč s námi?

0
let na trhu
Máme zkušenosti

 Nasbírali jsme spousty cenných zkušeností, protože jsme si sami několikrát prožili roli pronajímatelů i nájemců.

0 +
nemovitostí ve správě
Prostě to umíme

To, že čtete tyto řádky, je potvrzením, že co funguje, šíří se samo a rychle. Co by mohlo být lepším důkazem, že svou práci umíme?

0
% spokojenosti
Je na nás spolehnutí

Úspěšnost každé spolupráce měříme mírou spokojenosti klienta. Ta je přímo úměrná našemu 100% nasazení.

0
⌀ roční výnos nájmu v %
Víc je víc

Přestože jde o střechu nad hlavou, usilujeme o maximální investiční výkon každé svěřené nemovitosti.

Jak to funguje?

Seznámíme se s Vámi a nemovitostí

Klademe důraz na důvěrný vztah s majitelem a pečlivé posouzení potenciálu nemovitosti. Příprava nemovitosti do nabídky je klíčová, proto jí věnujeme patřičnou pozornost a úsilí. Věříme, že už samotná úroveň prezentace nastavuje očekávanou úroveň nájemního vztahu. Vzájemná očekávání si zaneseme do smlouvy.

Vyhledáme vhodného nájemce

Nájemce je nutnou součástí pronájmu a jeho solventnost je zásadní pro míru Vaší spokojenosti. Proto výběr nájemce neponecháváme náhodě a podléhá dohledu Vašemu i našemu. Jsme to totiž my, kdo s ním zůstává po dobu platnosti nájemní smlouvy v kontaktu a my sami chceme být také radši spokojení.

Předáme nemovitost

Předání nemovitosti přisuzujeme tu nejvyšší důležitost. Poučení nájemce a podpis předávacího protokolu je prevencí před budoucími starostmi. Od tohoto momentu hlídáme případnou potřebu valorizace nájmu,  aktualizaci smluv, informujeme o zákonných povinnostech a poskytujeme součinnost při ročních vyúčtování.

Inkasujete nejvyšší tržní nájemné

Svou práci děláme rádi, ale zdarma to neumíme. Fakturu Vám však vystavíme až po podpisu nájemní smlouvy a inkasování prvního nájmu. Díky přímému kontaktu s nájemcem hlídáme včasnou inzerci při ukončení nájemního vztahu tak, aby nedocházelo k propadu příjmu z nájmu a Vy tak udrželi nejvyšší investiční potenciál.

Jsme tým

Michal Svoboda

Při sportu trénuji nejen své tělo, ale i vytrvalost své mysli. Když se otužuji, učím se překonávat překážky a brát si z nich novou sílu. Hrami se svými třemi dětmi se pak vystavuji různým formám komunikace a jednání. Ať už vyrážím do divoké přírody či do práce, balím si s sebou elán a zejména pokoru.

Tereza Pospíšilová

Mohlo by se zdát, že filmový průmysl a trh s nemovitostmi jsou si velmi vzdálené. Ale máloco by mě pro reality vyškolilo tak dobře, jako práce na filmových projektech, kde je perfektní organizace naprostou nutností, stejně jako zvládání komunikace s různými typy lidí a kreativní řešení zdánlivě neřešitelných problémů. Na těchto schopnostech stavím už šestým rokem při péči o mé klienty na poli dlouhodobých a krátkodobých pronájmů. 

Michael Vojtášek

Má více než desetiletá zkušenost z vrcholné gastronomie mě naučila se přizpůsobovat všem možným scénářům a řešit je dostatečnou přípravou do posledního puntíku. V případě nenadálých situací vždy pomohla má rozhodnost a zdravý selský rozum. Své plánování a logické myšlení rád trénuji při deskových hrách s rodinou a přáteli u dobrého jídla a pití.

Reference

Napište nám

I. Obsah a účel dokumentu

a) V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://profinajem.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

b) Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

c) Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

d) Obsah, který na Vás v tomto dokumentu čeká:

   1. Obsah a účel dokumentu
   2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
   3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
   4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
   5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
   6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
   7. Informace o cookies
   8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
   9. Smlouva o zpracování osobních údajů
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

profinajem.cz s.r.o., IČ: 09295534, se sídlem Molákova 577/34, 18600 Praha 8 (dále jen „Správce„)

Kontaktní e-mail: info@profinajem.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu WhatsApp, FB Messenger, aj.).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu Vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout některé naše služby, na to Vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

a) BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

b) ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ („CITLIVÉ“ OSOBNÍ ÚDAJE), KTERÉ ZPRACOVÁVÁME:

Citlivé osobní údaje nezpracováváme a pokud bychom je potřebovali zpracovávat, budeme Vás o tom předem informovat.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

a) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb, komunikace, výměna pokynů a informací v souvislosti s plněním služeb, apod. Může jít např. i o pokyny podané ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

b) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ Z ÚČETNÍCH, DAŇOVÝCH A DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

c) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ NAŠICH NEBO TŘETÍ OSOBY

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

   • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
   • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš email můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu WhatsApp, Messenger, aj., i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
   • Abychom Vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat Vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o novinkách z oblasti realitního trhu, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „infomailing“. Stejně tak, když nám pošlete zprávu prostřednictvím webového formuláře, zařadí se Váš kontakt do konkrétního seznamu. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto třídění údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, tzn. hodně specializovaně, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě Vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

d) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a novinky ze světa realitního trhu. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, k jakých údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

a) PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

b) PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

c) PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO „BÝT ZAPOMENUT“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

d) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

e) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

f) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

g) PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Informace o cookies

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči. Podle nich Vás na našem webu poznáme a zobrazíme Vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle Vašich preferencí.

VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@profinajem.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách profinajem.cz. Toto znění je účinné od 1.9. 2023.

Partneři